Το τελευταίο διάστημα όλοι μας βιώνουμε μία πρωτόγνωρη σε αγριότητα επίθεση σε βασικά ζητήματα της καθημερινής και εργασιακής μας πραγματικότητας. Εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε ότι απέναντι σε αυτή την επίθεση δεν υπήρξαν ικανές δυνάμεις – αναχώματα που να αποτρέψουν την επίθεση και να οργανώσουν αποτελεσματικά τους απλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχουν δυνάμεις που να αποδέχονται «εύκολα» τη διαφορετικότητα και τον δημοκρατικό διάλογο και να προωθούν την ταξική ενότητα στη βάση των προβλημάτων. Πάνω σε αυτό τον βασικό προβληματισμό δημιουργήθηκε η Πρωτοβουλία Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω.

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Πρωτοβουλία

Συνάδελφοι,

Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι η αρχή μιας πρωτόγνωρης επίθεσης σε βάρος όλων των εργαζομένων, σε βάρος όλων μας. Καλούμαστε να ζήσουμε σε μια νέα εποχή όπου θα κυριαρχούν η ανεργία ,οι απολύσεις ,η ανασφάλεια ο φόβος, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις , και οι περικοπές βασικών κατακτημένων δικαιωμάτων όπως είναι ο σταθερός μισθός, το 8ωρο.

Την ίδια στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίζεται ως το πιο βραδυπορούν τμήμα της κοινωνίας. Η πλειοψηφία της ηγεσίας του έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε η νεοφιλελεύθερη επίθεση να μη βρίσκει ικανό αντίπαλο στο εργατικό κίνημα. Υπάρχει μία τεράστια αναντιστοιχία μεταξύ της οξύτητας της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς και της συμβιβαστικής στάσης της πλειοψηφίας της ηγεσίας των συνδικάτων.

Συνάδελφοι

Δεν υπάρχουν περιθώρια για δισταγμούς και παλινδρομήσεις πρέπει εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας , να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ,να πιέσουμε τα σωματεία , να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας , να αντισταθούμε για αυτά που θα γίνουν για μας χωρίς εμάς .